Đang xem từ khóa

bọ biển khổng lồ

Người Nhật hào hứng khi bọ biển khổng lồ chịu đại tiện sau 2 năm nhưng phân này là của bữa ăn từ... 7 năm trước Không chỉ có hình dáng tròn nhẵn dễ thương - theo thị hiếu của người Nhật, Isopod còn là một hóa thạch sống vốn đã xuất hiện từ 300 triệu năm trước.