Đang xem từ khóa

bò cái

Chỉ có tại Pakistan: Lấy xe máy chở bò cưng đi hóng mát Có lẽ đã quen thuộc với việc này nên chú bò cứ yên lặng ngồi ngắm cảnh ven đường.