Đang xem từ khóa

bữa ăn cho các tử tù

Những bữa ăn kì quái mà các tử tù đã yêu cầu trước giờ hành quyết Ngoài bữa ăn thịnh soạn, tử tù Ronnie Lee Gardner còn yêu cầu được xem ba phần mới nhất của bộ phim “Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn” 48 giờ trước khi bị xử bắn.