Đang xem từ khóa

bức ảnh màu đầu tiên

Khám phá lịch sử nhiếp ảnh qua những tấm hình ‘xưa hơn quả đất’ 12 bức ảnh được cho là di sản vô giá mà những nhà tiên phong trong nền nhiếp ảnh thế giới để lại cho thế hệ sau.