Đang xem từ khóa

Buzzfeed

Nếu bạn nghĩ cuộc đời mình bất hạnh thì hãy nhìn những món đồ chơi này đi! (Kỳ 1) Mua về, bóc mác và nhận những cái kết không thể đắng hơn.
'Nỗi ô nhục nhân loại' qua góc nhìn nghệ sĩ "Tôi đang cố gắng thể hiện những thông điệp xã hội thông qua các bức tranh minh họa của mình. Đó là lời kêu gọi cho hòa bình, sự khoan dung và đấu tranh."