Đang xem từ khóa

cá vàng

Chú cá vàng được chủ làm cho 'xe lăn' riêng vì mắc bệnh hiếm gặp Khi thấy chú cá vàng của mình bị mắc bệnh về bàng quang dẫn đến không bơi được, người chủ đã làm riêng cho chú một ''chiếc xe lăn''.