Đang xem từ khóa

cá voi đầu dưa

Chú cá voi nhỏ cố gắng tự tử khi chứng kiến gia đình mình bị tàn sát Khi con người đặt lợi ích lên trên cả nhân tính...