Đang xem từ khóa

cái chết lạ thường

Nghìn lẻ một kiểu chết khó đỡ của người xưa (Phần 2) Người đời nói hồng nhan bạc phận, tài hoa bạc mệnh thật chẳng sai chút nào. Chỉ đặc biệt ở chỗ, những người đặc biệt cũng thường từ giã cõi đời theo những cách vô cùng đặc biệt.