Đang xem từ khóa

cấm đoán

Canada chính thức cấm vũ khí quân dụng Một quyết định nhận được nhiều hưởng ứng từ Chính phủ Canada.
'We Are Together' - Bộ hình ý nghĩa về người đồng tính ở Nga Nước Nga có thể cấm người đồng tính làm mọi thứ, trừ tình yêu của họ...