Đang xem từ khóa

cấm sử dụng da cá sấu

Chanel đi đầu trong việc chính thức cấm sử dụng da động vật trong ngành công nghiệp thời trang Da cá sấu và thằn lằn đã bị cấm tuyệt đối trong quá trình thiết kế sản phẩm của ông lớn Chanel.