Đang xem từ khóa

cancer

Biểu tượng 12 cung Hoàng Đạo (Kỳ 4): 'The Crab' - Chú cua bại trận dưới tay Hercules biến thành cung Cự Giải Vì cảm động trước sự hy sinh của chú cua trong trận chiến với Hercules, Hera đã tạo ra chòm sao Cự Giải.