Đang xem từ khóa

Captain China

Trung Quốc chuẩn bị làm 'Captain China' cạnh tranh với phim siêu anh hùng Marvel Chán xào lại phim về Tôn Ngộ Không, Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng cạnh tranh với dòng phim siêu anh hùng của Marvel.