Đang xem từ khóa

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi

'Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi': Đi tảo mộ yêu luôn ma, chuyện tình đồng tính lạ lùng của Thái Một lần đi tiết thanh minh tảo mộ Than đã gặp được linh hồn cô quạnh, không người thăm viếng Mess. Kể từ đó mối nhân duyên kỳ lạ giữa người và ma đã khiến đất trời phải “đảo lộn”.