Đang xem từ khóa

cậu bé nuôi tóc để giúp đỡ bệnh nhân

Không ngại định kiến, bé trai nuôi tóc dài nhiều năm để giúp đỡ các bệnh nhân bất hạnh Dù chỉ mới lên 7 nhưng tấm lòng nhân ái của Ishida Jo - một học sinh tiểu học đã chạm đến trái tim của mọi người.