Đang xem từ khóa

cầu trượt

Người dân ủng hộ 'cầu trượt' thả cá chép ngày ông Táo vì giúp hạn chế xả túi nhựa xuống sông Ý tưởng thả cá chép ngày ông Táo qua 'cầu trượt' nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân.