Đang xem từ khóa

Cây bắt ruồi Venus

Bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì không biết đâu là 'vật thật' đâu là 'vật giả' làm bằng giấy lụa Một người nghệ sĩ đến từ nước Đức đã chứng minh cho câu nói: "nhỏ mà có võ" khi cô khiến mọi người kinh ngạc với những tác phẩm từ giấy lụa.