Đang xem từ khóa

cấy ghép chi cho mèo

Chú mèo đầu tiên trên thế giới có 4 chân đặc biệt làm bằng titan Ryzhik được cho là chú mèo đầu tiên được trải nghiệm kỹ thuật tiên tiến này.