Đang xem từ khóa

CCD

Loài người sẽ chỉ tồn tại thêm 4 năm sau khi ong mật tuyệt chủng và biến mất khỏi thế giới? Nhiều nguồn tin khẳng định nhà vật lý vĩ đại Einstein đã từng cho rằng nếu loài ong mật tuyệt chủng, con người cũng không thể tồn tại lâu hơn.