Đang xem từ khóa

chê bai ngoại hình

Cú vung tiền của năm: Mua hết gà trong cửa hàng vì bị... chê béo Để người chê mình béo không có gà ăn, anh chàng này đã quyết “chơi lớn”.