Đang xem từ khóa

chế độ 996

Jack Ma và phát biểu gây tranh cãi: 'Những người được hưởng chế độ 996 là phúc phần từ kiếp trước' 996 là chế độ đi làm 9h sáng đến 9h tối, làm việc 6 ngày/tuần. Đây là chế độ làm việc tăng ca hiện đang phổ biến ở các công ty network trên khắp Trung Quốc.