Đang xem từ khóa

chết cháy

Vụ cháy rừng ở Úc đã giết chết hơn nửa tỷ động vật bản địa Một tin tức đau lòng đối với những người dân Úc nói chung và thế giới nói riêng.
7 tin tức kinh dị gây ám ảnh nhất trong thập kỷ qua Đây đều là những câu chuyện có thật ở ngoài đời.