Đang xem từ khóa

chiến tranh việt nam

Bão Mặt Trời từng vô tình giúp Việt Nam kích nổ 4000 thủy lôi của Mỹ ở Vịnh Bắc Bộ Nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ đã làm rõ sự kiện bí ẩn năm 1972 từng làm đau đầu quân đội Mỹ.