Đang xem từ khóa

chó vô gia cư

Nhiều người Mỹ không xem pháo hoa vào Ngày Độc Lập 4/7 để chăm sóc chó vô gia cư sợ hãi tiếng pháo nổ Các loài động vật rất sợ hãi âm thanh lớn do pháo hoa gây ra vì vậy nhiều người yêu động vật đã tình nguyện đến an ủi chúng.
Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên không còn chó lang thang và hành trình mà họ tạo ra kỳ tích Kết quả này là nỗ lực của cả chính phủ và ý thức người dân trong nước về việc nhận nuôi chó mèo lang thang.