Đang xem từ khóa

Choi Si Won

Em gái ruột tiết lộ gia phả, chứng minh gia đình Choi Si Won đều là con cháu Hoàng tộc Hóa ra lời đồn đoán bấy lâu nay về xuất thân "trâm anh thế phiệt" của Si Won hoàn toàn là sự thật.