Đang xem từ khóa

chữ cái

Chữ cái đầu tiên trong tên riêng nói gì về tính cách đích thực của bạn Chữ cái đầu tiên trong tên của bạn sẽ tiết lộ cách bạn nghĩ, hành động và những đặc trưng làm nên con người bạn.
Ấn tượng với bảng chữ cái... cảm xúc có '1-0-2' đến từ sinh viên Việt Nam Bảng chữ cái "độc nhất vô nhị" sẽ khiến bạn phải há mồm kinh ngạc vì quá sáng tạo!