Đang xem từ khóa

chùa chiền

Chim phóng sinh, rồi sẽ sinh hay tử? Tục phóng sinh chim không còn là điều xa lạ đối với người Việt, nhưng liệu chúng ta có thắc mắc sau khi thả ra thì chim sẽ đi về đâu?
Giới trẻ háo hức khi thị trường trà sữa đã xâm chiếm chốn chùa chiền Có cung có cầu, lên chùa cầu nguyện thì sẵn tiện làm luôn một cốc trà sữa cho đỡ ghiền.