Đang xem từ khóa

Chúa Giê-su

Chuyện lạ có thật: Khu phố tệ nạn giảm đến 82% tỷ lệ tội phạm nhờ bức tượng Phật nhỏ bé đặt ở ngã ba đường Một câu chuyện tưởng chừng như được vẽ vời nhằm tôn vinh giáo phái của các Phật tử lại là chuyện thật 100% và người đặt tượng hơn ai hết lại theo phái vô thần.
Kì lạ hội chứng hoang tưởng rằng mình là... Chúa Bạn không đọc nhầm đâu! Người mắc hội chứng Jerusalem sẽ tin rằng mình thật sự là một nhân vật trong Kinh Thánh.