Đang xem từ khóa

chúa tể

Giây phút cuối đời đầy bi ai của một 'chúa tể rừng xanh' Dù là con người hay loài vật, dù có hùng mạnh đến đâu thì cũng đến lúc phải già yếu và kiệt sức.
Đế chế phá sản thì Chúa tể Bóng đêm biết làm gì kiếm sống? Thôi thì sông có khúc, người có lúc, đành phải hạ mình đi làm thêm qua ngày chứ sao.