Đang xem từ khóa

cò hoang dã

Dân Bungari mở cửa nhà đón cò hoang dã vào sưởi ấm giữa ngày giá rét "Tôi đã đưa chúng về nhà mình, đốt lò để sưởi ấm chúng và cho chúng ăn cá."