Đang xem từ khóa

comeout

Lynk Lee: 'Cảm giác như tôi là tội đồ của xã hội' 'Đọc những lời bình luận về mình, họ chửi, miệt thị cả giới tính lẫn ngoại hình luôn, cảm giác như tôi là tội đồ xã hội. Tôi đâu có làm gì sai đâu nhưng người ta vẫn cứ chửi', Lynk Lee đau lòng nói.