Đang xem từ khóa

cộng đồng sáng tạo

Explorians Chất Việt: Sân chơi cho những dự án sáng tạo mang đậm chất liệu Việt Nam Không chỉ là một cộng đồng tôn vinh các dự án nghệ thuật truyền tải thông điệp văn hoá Việt Nam mà giải thưởng từ cuộc thi sáng tạo cũng vô cùng hấp dẫn.