Đang xem từ khóa

công việc tại Nhật Bản

Các công ty Nhật Bản đang cố gắng cho nhân viên làm 4 ngày nhưng vẫn hưởng lương 5 ngày Làm việc 4 ngày nhưng nhận lương 5 ngày thì quá tốt còn gì bằng, phải không nào?