Đang xem từ khóa

cục tẩy

Cục tẩy thần kỳ như đồ của Doraemon: Khi dùng mòn sẽ hiện ra ngọn núi Phú Sĩ tuyệt đẹp Dù đã qua lứa tuổi học sinh, nhiều người trưởng thành vẫn mong muốn sở hữu cục tẩy đặc biệt này.