Đang xem từ khóa

cuối cùng

Cả đời bị giam cầm, cụ gấu Bắc Cực chết ngay trước khi được tự do khiến nhân viên vườn thú chết lặng Câu chuyện đáng buồn về chú gấu Bắc Cực già nua này sẽ là một bài học cho tất cả những vườn thú trên thế giới.
Những cá thể cuối cùng và tồn tại cô độc trước khi chính thức bị xóa sổ trên Trái Đất Chưa có bất cứ nhà khoa học nào khẳng định Trái Đất đã mất bao nhiêu loài động vật, nhưng một điều chắc chắn, con số này vẫn tăng lên mỗi ngày.
Ám ảnh lời nói cuối cùng của những người nổi tiếng trước khi lìa đời Đời là vô thường và cuộc sống thì quá ngắn ngủi...