Đang xem từ khóa

cứu đồng loại

Chú thiên nga tuyệt vọng cứu bạn khỏi chết đuối giữa đầm lầy rác thải Thiên nga không chỉ là một loài chim đẹp ở vẻ ngoài, mà còn đẹp ở cả tấm lòng nữa đấy.