Đang xem từ khóa

cyber bullying

Một bộ phận cộng đồng mạng đang 'đúng' hay đang 'đú'? Sau mỗi sự việc, sẽ có những bài học được rút ra. Luôn có một bộ phận cộng đồng mạng rút được ít bài học nhất!
Máu đã đổ trên từng nút LIKE Chỉ một đoạn clip cắt bớt vài giây, và bạn đã là nạn nhân của sự tàn sát bằng những lời thóa mạ.
Facebook đầu tư cho việc phòng chống bắt nạt ở các trường trung học Mạng xã hội hàng đầu tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư vốn vào chương trình huấn luyện một học sinh ở mỗi trường trung học ở Vương quốc Anh, để các em có thể trở thành những người tiên phong trong việc phòng chống việc bắt nạt qua mạng.