Đang xem từ khóa

đa ái

Đâu là dấu hiệu của một mối quan hệ 'healthy' và 'balance': Bạn chọn 'lá cờ đỏ' hay 'lá cờ xanh'? Từ những điều nhỏ bé như khẩu phần ăn cho đến những việc lớn hơn như tôn trọng sở thích của đối phương.
Đa ái: Xu hướng tự nhiên hay lời biện hộ cho sự thiếu chung thuỷ? Dân gian gọi họ là những kẻ "bắt cá hai tay", người đời nhìn họ không mấy thiện cảm. Thế nhưng, câu chuyện đằng sau lại phức tạp hơn thế.