Đang xem từ khóa

đại bàng biển

Góc thiên nhiên đáng sợ: Đại bàng biển khổng lồ tóm gọn cừu non trước sự sợ hãi của nông dân Hình ảnh con đại bàng dùng chân kẹp chặt con cừu làm nhiều người liên tưởng đến quái vật đang dũng mãnh tóm lấy con mồi của mình.