Đang xem từ khóa

đám cưới online

Vì dịch, cặp đôi Trung Quốc tổ chức đám cưới qua game online nhưng hóa ra lại rất lãng mạn Trong thời điểm COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, các hoạt động nếu có thể đều chuyển sang hình thức online, kể cả đám cưới.