Đang xem từ khóa

đàn ông nắm tay nhau

Ấn Độ - Một 'hành tinh' mới trong hệ Mặt Trời? Sở hữu nhiều điều khác lạ và nổi bật hoàn toàn so với mọi quốc gia trên thế giới, Ấn Độ có vẻ giống như một hành tinh mới được khám phá của hệ Mặt Trời.