Đang xem từ khóa

đảo Faroe

Nạn săn cá voi đáng báo động: Đảo Faroe nhuốm máu 23 chú cá voi Cá voi hoa tiêu chính là nạn nhân của truyền thống có phần "dã man" này của đảo Faroe.