Đang xem từ khóa

Đạo Minh Tự

'Vườn Sao Băng 2018' trở thành bộ phim Hoa ngữ 'làm tiền' nhất năm vì lý do này Có đến hơn 15 quảng cáo cố tình nhồi nhét, lồng ghép chỉ trong 2 tập phim ngắn ngủi khiến chất lượng của "Vườn Sao Băng" đã kém nay lại càng kém hơn.