Đang xem từ khóa

đấu vật

Thanh niên quyết định 'tay không bắt cá mập' đã phải hối hận khi bị cắn rách đùi Đoạn video ghi lại một thanh niên liều lĩnh đánh nhau với cá mập trên biển khiến ai nấy đều thót tim.
Thời chưa internet cũng đã có khối thứ hay ho để giải trí rồi Mỗi thời mỗi khác, tuy nhiên, để cuộc sống của mình trở nên phong phú và hạnh phúc hơn thì con người luôn tìm ra những hoạt động khiến họ vui vẻ.