Đang xem từ khóa

Dead Acres

Những ngôi nhà ma kinh dị nhất nước Mỹ (Kỳ 3): Dead Acres - xứ sở của nỗi kinh hoàng tột đỉnh Dù chứa nội dung người lớn và bạo lực như đập nát đầu người bằng búa tạ, cắt đầu bằng máy cưa và cả cảnh một người bị lột da mặt, Haunted Hoochie lại không giới hạn độ tuổi khách.