Đang xem từ khóa

địa danh độc đáo

Khám phá cuộc sống tại quốc gia đã không còn tồn tại - Transdniestria Chạy dọc giữa biên giới Moldova và Ukraine có một dải đất nhỏ ít người biết đến: Transdniestria. Dù là nơi sinh sống của nửa triệu người nhưng nó không được Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia.
19 địa điểm độc đáo khó tin, tưởng chừng không tồn tại trên trái đất này "Đẹp" thôi là chưa đủ để miêu tả 19 địa danh dưới đây.