Đang xem từ khóa

Dịch vụ Y tế Quốc gia

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) thông báo cắt giảm thuốc Paracetamol Bệnh nhân sẽ không được kê đơn có thuốc Paracetamol để điều trị hơn 35 căn bệnh được NHS quy định.