Đang xem từ khóa

đo kích thước

Cách nhân viên vườn thú đo cân nặng các bé động vật: 'Dùng sự dịu dàng này để đối xử với em' Động vật không quan tâm đến chiều cao, cân nặng nên chúng thường không thích ngồi lên bàn cân.