Đang xem từ khóa

đối phó

Những câu nhắc vô cùng thanh lịch để đối phó với kẻ hôi miệng mà bạn chắc chắn sẽ cần tới Nếu một ngày ra đường lỡ gặp những người bị hôi miệng, hãy dùng đến những câu nói sau đây để đối phó với họ nhé.