Đang xem từ khóa

dolphin

Trung tâm cứu hộ lại giam giữ chú cá heo hơn 10 năm trong bể bơi Họ giữ những chú cá heo như thú cưng cho riêng mình vậy.
Khi cá heo cũng biết 'phê pha' "Hất cùn" không phải là đặc quyền của loài người đâu nha, cá heo cũng biết đó.