Đang xem từ khóa

dòm ngó

Người đàn ông khoả thân đi khắp nhà để 'dằn mặt' những hàng xóm hay dòm ngó Để dạy cho hàng xóm bài học về quyền riêng tư, người này đã khoả thân đi lại trong sân nhà để hàng xóm của anh xem cho đã mắt.